img

SMÅ HUS

Jeg har arbeidet med små hus i mange år. Hus bygget for å beskytte båter og redskap, dyr og mat. De er bygget ut fra hva som er mest velegnet til formålet av materialer, proporsjoner og be liggenhet, helt utenfor standard og norm.

De små husene er metaforer for menneskets vilje til omsorg og vern av det som er verdifullt å ta vare på.

Det er små hus overalt. Jeg har samlet på de små husene som har fått meg til å stoppe opp, som når jeg ser et menneske i mengden som minner meg om en jeg kjenner. Noen av arbeidene er fotografier, noen er basert på fotografi, deretter har jeg klippet og limt og arbeidet med pastell for å framkalle uttrykket.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

"HOT HOUSE"
50 x 50 cm
fotografi


            Uro / Mobiler    Små hus      Collager    Fotografi