img

FOTOGRAFI

Når jeg fotograferer til collage eller som skisser til andre arbeider, hender det jeg tar bilder som jeg synes kan fungere i kraft av seg selv. Jeg legger det da til side og tar det fram etter ganske lang tid for å se om det fortsatt er interessant som et selvstendig fotografi. Noen ganger faller det da igjennom. Men får jeg fortsatt en opplevelse av det, beholder jeg det for forstørrelse og montering til utstillinger, utsmykking, leie og salg.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

"MANN PÅ FROSSET VANN"
91 X 120 cm
fotografi


            Uro / Mobiler    Små hus      Collager    Fotografi