img

COLLAGER

Min opplevelse av virkeligheten er sammensatt av bruddstykker; enkeltbilder og bestemte erfaringer og opplevelser. Når jeg setter sammen bitene kan det dannes en helhet. I alle år som billedskaper har jeg arbeidet mye med å sette sammen biter; I leirerelieffer, med scener og sekvenser i film og i collager. For å synliggjøre en idé samles bitene, de settes sammen, flyttes om til de utgjør en helhet.

Alle collagene er laget ut fra egne fotografier. Jeg fotograferer og samler i arkivet mitt. Det kan være tilsynelatende ubetydelige bilder, en stein, strukturer, en fuge, et ansikt. Dette arkivet er råmaterialet. I prosessen fram til en collage bruker jeg forskjellige teknikker. Fotomaterialet kan kuttes, speilvendes eller legges i lag. I hovedsak arbeider jeg med saks og lim. Ofte går jeg videre med pastell og akryl. Jeg har glede av det fysiske arbeidet. Selve arbeidet mot det ferdige bildet kan igjen utvikle nye ideer.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14

"FANGST?"
collage
foto: Marianne Hølmebakk


            Uro / Mobiler    Små hus      Collager    Fotografi