img

MODELLBYGGING

Jeg liker å bygge modeller. Den håndverksmessige delen av arbeidet gir meg stor glede og det mentale gir meg ro og konsentrasjon. Når jeg arbeider med modellbygging flytter jeg inn i en forminsket utgave av virkeligheten og får lettere oversikt over helheten.

Jeg lager modeller for utsmykking og installasjoner, for scenografi og utstillinger. Jeg tar også imot oppdrag med modellbygging.

Har arbeidet for: NRK, Riksteateret, Norsk Film; spillefilm
og kortfilm, Kunst i offentlige rom; KORO, Historisk
museum, Internasjonalt Kultursenter og Museum IKM,
Norsk folkemuseum, Oslo Bymuseum.
1   2  

Detalj av modell for utsmykking
foto: Marianne Hølmebakk