img

”SPENNING I AFRIKA”

video
manus og regi: Marianne Hølmebakk
foto: Hallgrim Ødegård

Å bygge en kraftlinje er i seg selv et krevende og imponerende arbeid. Å bygge en kraftlinje i bushen i Afrika, med manglende teknologi, deleleverandører og over 90 % ufaglært arbeidskraft er spesielt krevende.
Over en million meter kabel, like mange meter som avstanden Oslo-Tromsø, skal henges opp i 263 master uten en eneste gang å berøre bakken.

En film om utfordringene ved byggingen av en høyspentlinje i Mosambik.1   2   3   4   5   6   7  

omslag ”Spenning i Afrika”
layout Studio Regin, illustrasjon Marianne Hølmebakk


            Utstillinger    Utsmykking      Tegninger og Illustrasjon    Film / Video