UTSMYKKING

I utsmykkinger har jeg forskjellige rammer å forholde meg til, som rommet, brukerne og økonomien. Noen ganger blir et ferdig arbeid innkjøpt og montert. For meg er det en inspirasjon å arbeide ut fra et gitt utgangspunkt, slik jeg også gjør under forskjellige andre type prosjekter. Som bildekunstner arbeider jeg også med utsmykkingsprosjekter som ikke blir realisert, i konkurranser og prek valifiseringer. Også dette arbeidet bringer meg videre, og en idé skapt i et konkurranseutkast kan utvikles videre i et helt annet prosjekt.