Jeg søker etter det skjulte i det synlige
Det skjulte vil jeg gjøre tydeligere.
Først da kan jeg fange å utvikle den neste tanken.